بازی رایانه Arma III فاقد مجوز است بنیاد بازی های ملی رایانه ای بر اساس دلایلی این بازی را غیر مجاز خوانده است بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در عمل به رسالت خود جهت بررسی محتوایی بازی‌های رایانه‌ای، بازی Arma III را فاقد مجوز پخش معرفی کرد.

Arma III


به گزارش معاونت ارتباطات بنیاد ملی بازی های رایانه ای، بازی رایانه ای Arma III با محوریت حمله به نیروهای دشمن در منطقه درگیر نیروهای ناتو، با داستانی ساختگی نقطه درگیری و نیروهای ایرانی مستقر در منطقه را معرفی می کند.در این بازی سعی شده تا نیروهای ایرانی را متخاصم معرفی و محوریت درگیری ها را بر آن اساس متمرکز کند.

Arma III

بنیاد ملی بازی های رایانه ای پس از بررسی محتوایی بازی رایانه ای Arma III، ضمن مکاتبه و اعلام رسمی موضوع با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نظر دارد در شرایطی که شیوه ساخت و تولید برخی از بازی های شرکت های غربی به صورت مغرضانه ای به سوی چالش محتوایی و درگیرانه با ایران پیش می رود، آنها را شناسایی کند.همچنین با کمک نهادها و ارگانهای مربوطه از پخش بازی های رایانه ای بدون مجوز که با هدف تخریب افکار عمومی ساخته و با نیت سوء در بازار کشور توزیع می شود، جلوگیری خواهد شد.