در اینکه عنوان شبیه ساز FIFA Soccer 13 یکی از مورد انتظار ترین عناوین ۲۰۱۲ برای گیمر های فوتبالی است ، شکی وجود ندارد. هر چند سه روز تا تاریخ انتشار رسمی این بازی برای پلتفرم های مقصدش باقی مانده ، اما اکثر منتقدین سایت ها و مجلات نامی

FIFA13


امتیازات خود را به این بازی اعطا کردند و آنچه از نخستین امتیازات این بازی عیان است ، برتری نسبی فیفا ۱۳ بر رقیب هم سبک خود یعنی PES 2013 می باشد.

نمرات FIFA Soccer 13:

PlayStation Official Magazine US: 9/10

PlayStation Official Mgazine UK: 9/10

IGN: 9/10

IncGamers: 9/10

Official XBOX Magazine: 9/10

Videogamer: 9/10

Eurogamer: 9/10

Game Master UK: 91/100

آیا به نظر شما ، بهتر بودن نمرات فیفا ۱۳ نسبت به PES 2013 ، برای اثبات اقتدار FIFA 13 در این سبک کافی است؟