با لیک شدن بازی GTA V و خوشحال شدن بازیبازان کدهای تقلب بازی هم به تازگی لیک شدن که در ادامه مطلب مشاهده می کنید.

actual_1364388007

 

قبل از زدن کد به چند نکته توجه کنید:

با استفاده کردن از این کدها و فعال کردن آنها  اچیومنت و تروفی از کار خواهد افتاد و با غیر فعال کردنشان باز بازی دارای اچیومنت و تروفی میشود.

در بازی در هر جا که بخواهید میتوانید کدها را وارد کنید البته کد ها مانند نسخه قبل سیو نمیشود و با هر بار خاموشی دستگاه باید دوباره کد را وارد وفعال کنید.

کدها را باید متناسب با فضای اطراف وارد کنید (کد هواپیما را نمیتوانید در خانه وارد کنید باید در فضای باز باشد)

XBOX 360

کدها را از سمت چپ به راست وارد کنید

  ماشین زباله :B, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, Right

 موتور : B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB

 ماشین : B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y

 ماشین : RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RB

شش ستاره : RB, RB, B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, Right

کم کردن ستاره : RB, RB, B, RT, Right, Left, Right, Left, Right, Left

تغییر آب و هوا :  RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X

PS3

 ماشین زباله : Circle, R1, Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, Right

 موتور :  Circle, X, L1, Circle, Circle, L1, Circle, R1, R2, L2, L1, L1

 ماشین :  Circle, Circle, L1, Circle, Circle, Circle, L1, L2, R1, Triangle, Circle, Triangle

 ماشین :  R1, Circle, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1

شش ستاره : R1, R1, Circle, R2, Left, Right, Left, Right, Left, Right

برای دانلود بازی کلیک کنید.