اگر Most Wanted سال ۲۰۰۵ را به یاد داشته باشید و حتما کمتر کسی پیدا می شود که این بازی را تجربه نکرده لیست رقیبان شما برای رقابت ۱۵ نفر بود اما در NFS Most Wanted 2012 امسال با ۱۰ رقیب روبرو خواهید شد که به گفته سازندگان این بازی درسته ۵ نفر کمتر نسبت که به نسخه قدیمی خود است اما این بار رقابت تنگاتگ و سخت تر می شود و صد البته طولانی تر که شما را به یک بازی نفس گیر می طلبد در ادامه عکسی برای آماده شده که ۱۰ رقیب شما با نام و ماشین های آن ها موجود است برای دیدن تصویر به ادامه مطالب بروید

NFS Most Wanted 2012

عکس زیر نشان دهنده ۱۰ رقیب در NFS Most Wanted 2012 است