سلام دوستان و بازدیدکنندگان عزیز.

امروز بازی محبوب کشتی کج ۲۰۱۳ یا WWE 13 رابرای دانلود میزارم.

این بازی مخصوص PC یا کامپیوتر هست. همچنین پچ Patch این بازی که بازی را تعمیر می کند به همراه اطلاعات بازی در ادامه مطلب موجود است. برای دانلود بازی به ادامه مطلب مراجعه کنید.

دانلود بازی WWE 13 / کشتی کج 2013

سیستم مورد نیاز این بازی:

Operating system : Windows ® XP / Vista / 7
Processor : Intel Core 2 Duo 2.4 GHz
Memory : 1 GB
Video : 512 MB
Sound : DirectX 9.0c compatible

 

لینک های دانلود:

http://exoshare.com/download.php?uid=1SE7UZ3R

http://exoshare.com/download.php?uid=IQN0XRCR

http://exoshare.com/download.php?uid=1QO5OQML

http://exoshare.com/download.php?uid=1EESIRQJ

http://exoshare.com/download.php?uid=1FSVE0EM

http://exoshare.com/download.php?uid=1A5PEBFY

http://exoshare.com/download.php?uid=0KKBOBTF

http://exoshare.com/download.php?uid=1WAVILVR

http://exoshare.com/download.php?uid=NZTDC99N

http://exoshare.com/download.php?uid=1YRLWP9V

http://exoshare.com/download.php?uid=ELNZYOQF

http://exoshare.com/download.php?uid=BDCB29DW

http://exoshare.com/download.php?uid=1OCWSBHC

http://exoshare.com/download.php?uid=Y37NURNI

http://exoshare.com/download.php?uid=1P87C5GI

http://exoshare.com/download.php?uid=0YY0FGFG

http://exoshare.com/download.php?uid=1JSFTF8P

http://exoshare.com/download.php?uid=0OUCX6AD

http://exoshare.com/download.php?uid=95UZVHHE

http://exoshare.com/download.php?uid=QYYIW9RO

http://exoshare.com/download.php?uid=13L9YN9G

http://exoshare.com/download.php?uid=LZN1F07C

http://exoshare.com/download.php?uid=RIKOXBEG

http://exoshare.com/download.php?uid=0DZRXEU9

http://exoshare.com/download.php?uid=MOA0M76S

http://exoshare.com/download.php?uid=17ISRFRH

http://exoshare.com/download.php?uid=0NDDVN82

http://exoshare.com/download.php?uid=0X0NYSFC

http://exoshare.com/download.php?uid=TTFVQGHL

http://exoshare.com/download.php?uid=FX2XZDOI

http://exoshare.com/download.php?uid=0BMH0OAO

http://exoshare.com/download.php?uid=0PNDWF45

http://exoshare.com/download.php?uid=0RXKDPN8

http://exoshare.com/download.php?uid=HFCUJOPJ

http://exoshare.com/download.php?uid=1J25YVZK

http://exoshare.com/download.php?uid=02R5SUBC

http://exoshare.com/download.php?uid=0S9BGYJO

http://exoshare.com/download.php?uid=6IIL0TTX

http://exoshare.com/download.php?uid=NOOOQD6M

http://exoshare.com/download.php?uid=1HSH9ZQA

http://exoshare.com/download.php?uid=XLCW07KU

http://exoshare.com/download.php?uid=DESEZEAU

http://exoshare.com/download.php?uid=LXVVT1SM

http://exoshare.com/download.php?uid=OVRGYNAJ

http://exoshare.com/download.php?uid=UWUDYEGF

http://exoshare.com/download.php?uid=UBARVTUN

http://exoshare.com/download.php?uid=LP0TT1HR

http://exoshare.com/download.php?uid=131ZCYLV

http://exoshare.com/download.php?uid=F3OBXUDK

http://exoshare.com/download.php?uid=1UEJAFNY

http://exoshare.com/download.php?uid=0ZMTGYBW

http://exoshare.com/download.php?uid=EG0WQRYY

http://exoshare.com/download.php?uid=HCFTSEET

http://exoshare.com/download.php?uid=0KJE4C2R

http://exoshare.com/download.php?uid=0IMDXLIO

http://exoshare.com/download.php?uid=0SF90AOS

http://exoshare.com/download.php?uid=WWFES3H2

http://exoshare.com/download.php?uid=1ECY2GOY

http://exoshare.com/download.php?uid=9TCBU3IC

http://exoshare.com/download.php?uid=ZGFAZJOH

 

پچ تعمیر بازی:

http://exoshare.com/download.php?uid=1ZJ4WPQE

 

پسورد مورد نیاز:
For RAR: www.gloverzz.blogspot.com

For ISO: angel_nieto