دانلود بازی اندروید شیاطین خوب Best Fiends 3.6.2

بازی اندروید شیاطین خوب Best Fiends یک بازی اندروید کودکانه می باشد.

دانلود بازی اندروید شیاطین خوب Best Fiends 3.6.2

داستان این بازی اندروید اینگونه است کهموجودات کمی در مینوتیا زندگی میکردند تا اینکه شهاب سنگی از اسمان در کوه بوم فرود امد . یک نیروی عجیب و غریب حلزون هایی را که در انجا زندگی میکردند رو گوبلین های سبز رنگی تبدیل کرد,حلزون ها خانواده شیاطین را به اسارت گرفتند.

رمز فایل : www.nazdl.com

دانلود بازی اندروید شیاطین خوب Best Fiends 3.6.2 – 72.8m