امروز برای شما ۶ ترینر سالم بازی Max payne 3 را آماده کردیم امیدواریم بتوانید با این ترینر ها مراحل را به آسودگی سپری کنید اگر هر یک از ترینرها در بازی شما کار نکرد این دلیل بر این نیست که آن ترینر خراب می باشد تنها دلیل آن متفاوت بودن نسخه های مختلف بازی است که این مشکل را ایجاد می کنید پس اگر هر یک از ترینر ها کار نکرد ترینر دیگری را دانلود و سپس امتحان کنید

download ترمیم فایل های فشرده توسط Remo Repair Zip 1.0 دانلود ترینر ۱ – ۴۸۰ کیلوبایت

download ترمیم فایل های فشرده توسط Remo Repair Zip 1.0 دانلود ترینر ۲ – ۱٫۲ مگابایت

download ترمیم فایل های فشرده توسط Remo Repair Zip 1.0 دانلود ترینر ۳ – ۱٫۲ مگابایت

download ترمیم فایل های فشرده توسط Remo Repair Zip 1.0 دانلود ترینر ۴ – ۱۷۲ کیلوبایت

download ترمیم فایل های فشرده توسط Remo Repair Zip 1.0 دانلود ترینر ۵ – ۵۹۰ کیلوبایت

download ترمیم فایل های فشرده توسط Remo Repair Zip 1.0 دانلود ترینر ۶ – ۵۹۰ کیلوبایت

رمز تمامی فایل های دانلود شده www.rayangame.ir می باشد