سایت GameInformer با بررسی های انجام داده درباره عنوان های RPG ، لیستی از بهترین بازی هایش در سال ۲۰۱۳ را تهیه کرده است که در ادامه مطلب قابل مشاهده است… .

بهترین روایت داستان : Shin Megami Tensei IV

Shin Megami Tensei IV

Shin Megami Tensei IV

 

بهترین بازی مبارزه ای : Tales of Xillia

Tales of Xillia

Tales of Xillia

 

بهترین تنظیم : Ni No Kuni: Wrath of The White Witch

Ni No Kuni: Wrath of The White Witch

Ni No Kuni: Wrath of The White Witch

 

بهترین RPG تاکتیکی : Fire Emblem: Awakening

Fire Emblem: Awakening

Fire Emblem: Awakening

 

بهترین شخصیت ها : Best Cast: Tales of Xillia

 Tales of Xillia

Tales of Xillia

 

بهترین سیستم های غیر رزمی : Fire Emblem: Awakening’s Relationship System

Fire Emblem: Awakening's Relationship System

Fire Emblem: Awakening’s Relationship System

 

بهترین بازسازی : Ys: Memories of Celceta

Ys: Memories of Celceta

Ys: Memories of Celceta

 

بهترین بازی آنلاین نو آورانه : Pokémon X & Pokémon Y

Pokémon X & Pokémon Y

Pokémon X & Pokémon Y

 

بهترین  Final Fantasy XIV A Realm Reborn : MMORRPG

Final Fantasy XIV: A Realm Reborn

Final Fantasy XIV: A Realm Reborn

 

بهترین توسعه : Dragon’s Dogma: Dark Arisen

Dragon's Dogma: Dark Arisen

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

 

بهترین توانایی پخش : Dragon’s Crown

Dragon's Crown

Dragon’s Crown

 

بهترین RPG سال : Pokémon X & Y

Pokémon X & Y

Pokémon X & Y