خبر ناراحت کننده ای برای بازیکنان کنسول  WII U ؛ همان طور که Warner Bros گفته است ، بخش multiplayer بازی Batman: Arkham Origins بر روی Wii U نخواهد آمد.ادامه خبر در ادامه مطلب…

 

با این که بخش تک نفره بازی به تنهایی چندان تأثیر گذار نخواهد بود اما Warner Bros  گفت :

که به دلیل این که بازیکنان کنسول Wii U زیاد نیست ، پس ارزشی ندارد که بخش چند نفره ای آن ساخته شود. بخش چند نفره ای قرار است فقط برای کنسول های Xbox 360, PS3 و PC بیاید . تیم در حال توسعه بر روی پلتفرم ها با مخطبان بسیار بخش چند نفره ای می باشد.